top of page

Nauka przez Skype

Dzięki szerokiej dostępności internetu, od wielu lat prowadzę naukę przy pomocy komunikatora Skype. Kto kilka razy spróbował, ten uważa prowadzone tym sposobem zajęcia za równie wartościowe. Większość uważa wręcz, że pod pewnymi względami przewyższają one zajęcia klasyczne "twarzą w twarz" z nauczycielem.

bottom of page