Ile?
  • do matury - 120 zł za 60 minut zajęć,

  • powyżej matury - cena zależy od zakresu

Jak?
  • przelewem na rachunek

  • za każde zajęcia oddzielnie lub

  • zbiorczo za dowolnie wybrany okres.

Kiedy?
  • za pojedynczą lekcję - przed lekcją lub

  • zbiorczo - przed pierwszymi zajęciami

Na rachunek:

32 1140 2004 0000 3102 7858 7133

tytuł przelewu - tylko dzień / dni zajęć

Odwołanie / przełożenie zajęć

Warunek: informacja na dzień przed lekcją

  • jeżeli poprzednie 10 lekcji odbyło się planowo, to można odwołać nie płacąc,

  • w przeciwnym przypadku odwołane zajęcia są płatne tak, jakby się odbyły,

  • w miarę dostępności wolnych godzin można lekcję przesunąć na inny termin w ciągu najbliższego tygodnia